Εικόνες

Αξιοπρόσεκτα

Αξιοπρόσεκτα

Στοιχεία του Βιβλίου

 • Τίτλος: Αξιοπρόσεκτα
 • Υπότιτλος: Επιστημονικά, Κοινωνικά και Χρηστικά Ενδιαφέροντα
 • Συγγραφέας: Στρατουδάκης Μιχαήλ.
 • Σελίδες: 112
 • Σχήμα: 17×24
 • Εξώφυλλον: Μαλακόν
 • Τόπος εκδόσεως: Πάτρα
 • Έτος: 2023
 • ISBN: 978-960-92208-8-0
 • Εκδότης: Στρατουδάκης Μιχαήλ
 • Τιμή: 10,00 Ευρώ

Απόχη

Απόχη

Στοιχεία του Βιβλίου

 • Τίτλος: Απόχη
 • Συγγραφέας: Στρατουδάκης Μιχαήλ.
 • Σελίδες: 96
 • Σχήμα: 17×24
 • Εξώφυλλον: Μαλακόν
 • Τόπος εκδόσεως: Πάτρα
 • Έτος: 2023
 • ISBN: 978-960-92208-7-3
 • Εκδότης: Στρατουδάκης Μιχαήλ
 • Τιμή: 10,00 Ευρώ

Βατράχων Οχεία

Βατράχων Οχεία

Ο Βάτραχος έχει πληθώραν άλλων ιδιοτήτων και δυνατοτήτων που είναι άξιες θαυμασμού.

Στοιχεία του Βιβλίου

 • Τίτλος: Βατράχων Οχεία
 • Συγγραφέας: Στρατουδάκης Μ.
 • Σελίδες: 48
 • Σχήμα: 14×21
 • Εξώφυλλον: Μαλακόν
 • Τόπος εκδόσεως: Πάτρα
 • Έτος: 2021
 • ISBN: 978-960-92208-6-6
 • Εκδότης: Στρατουδάκης Μιχαήλ
 • Τιμή: 5,00 Ευρώ

Η Βιοτη μου

Η Βιοτή μου

Διαχρονικές αναπολήσεις μετά ριπών κατά της Κρατικής αναλγησίας.

Στοιχεία του Βιβλίου

 • Τίτλος: Η Βιοτή μου
 • Συγγραφέας: Στρατουδάκης Μ.
 • Σελίδες: 376
 • Σχήμα: 17×24
 • Εξώφυλλον: Μαλακόν
 • Τόπος εκδόσεως: Πάτρα
 • Έτος: 2020
 • ISBN: αναμένεται
 • Εκδότης: Στρατουδάκης Μιχαήλ
 • Τιμή: Δεν καθορίσθη εισέτι

Το Σταθουρακι μου

Το σταθουράκι μου

Πικρίας αφήγημα

Το σταθουράκι μου Εξώφυλλο

Σύντομον περιεχόμενον

Πρόκειται για διπλού περιεχομένου έργον. Λογοτεχνικόν και Βοτανολογικόν.
Στο πρώτον Μέρος περιγράφεται κατά ευχάριστον και συναρπαστικον τρόπον η απώλεια ενός Σταθουριού και οι συνέπειες από αυτό το συμβάν αλλά και από κάθε προσφιλές ή χρήσιμον. Στο λογοτεχνικόν περιεχόμενον κυρίαρχον μήνυμα είναι η αντιμετώπιση της απωλείας αγαθού και προσφιλούς, η απροσεξία των οικιακών βοηθών και πολλά άλλα μηνύματα. Πάνω απ’ όλα όμως το βαθύτερον νόημά του είναι η καταστροφή της χλωρίδας και ο αφανισμός της γεγονός, που δεν φαίνεται να συγκινεί τους υπευθύνους.
Στο δεύτερον Μέρος γίνεται λεπτομερής ίσως και μοναδική βοτανική περιγραφή του φυτού “Helichrisum amorginum, Ελίχρυσον το αμόργινον” κοινώς αμάραντον, ένα σπάνιον λουλούδι που τείνει να εξαφανισθεί από την αδιαφορίαν της πολιτείας και ημών των ιδίων. Το βιβλίον αυτό πρέπει να συγκινήσει τους υπευθύνους για την άμεσην προστασίαν του σπουδαίου αυτού φυτού. Είναι καιρός για δυναμικόν αγώνα προστασίας της φύσεως και των απειλουμένων ειδών. Πρόκειται για σπανιότατον και επικινδύνως απειλούμενο είδος στην Ελλάδα.

Στοιχεία του Βιβλίου

 • Τίτλος: Το σταθουράκι μου
 • Συγγραφέας: Στρατουδάκης Μ.
 • Σελίδες: 92
 • Σχήμα: 14×21
 • Εξώφυλλον: Μαλακόν
 • Τόπος εκδόσεως: Πάτρα
 • Έτος: 2016
 • Εκδότης: Στρατουδάκης Μιχαήλ
 • ISBN: 978-960-92208-5-9
 • Τιμή: 5,00 Ευρώ

Νυφοβια

Νυφοβία

Νυφοβία Εξώφυλλο

Το γράμμα Νυ και η αναγκαιότητά του εις την Ελληνική Γραφήν

Σύντομον περιεχόμενον

Η Ελληνική Γλώσσα βάλλεται από παντού, τόσον από εξωτερικούς παράγοντες όσον και από εντοπίους. Η επικρατούσα κατάσταση είναι θλιβερή αλλά και άκρως επικίνδυνη. Επιβάλλεται η υποστήριξη των Πολιτιστικών και Πνευματικών αξιών μας και η Γλώσσα μας να διατηρηθεί αλώβητη και να διδάσκεται η νεολαία μας την σωστήν γραφήν και προφοράν αυτής, όπως τουτ’ αυτό πράττουν άλλες χώρες για την ΔΙΚΗ μας Γλώσσαν!
Το βιβλίο «Νυφοβία» αυτόν αποκλειστικώς τον σκοπόν επιδιώκει. Και απευθύνεται τόσον στην νεολαίαν όσον και στους λάτρεις της Γλώσσης που κατά τεκμήριον είμεθα όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγέλματος. Είναι απαραίτητον για όλους μας, εφ’ όσον αγαπάμεν την Γλώσσαν μας και θέλομεν την ακεραιότητά της και την συνέχισην της κυριαρχίας της επί της Γης.

Στοιχεία του Βιβλίου

 • Τίτλος: Νυφοβία
 • Συγγραφέας: Στρατουδάκης Μ.
 • Σελίδες: 64
 • Σχήμα: 17×24
 • Εξώφυλλον: Μαλακόν
 • Τόπος εκδόσεως: Πάτρα
 • Έτος: 2014
 • Εκδότης: Στρατουδάκης Μιχαήλ
 • ISBN: 978-960-92208-4-2
 • Τιμή: 5,00 Ευρώ

Λαογραφικον Λεξικον της Αμοργου

Λαογραφικόν Λεξικόν της Αμοργού

Λαογραφικόν Λεξικόν της Αμοργού Εξώφυλλο

Λεξικόν της Αμοργού αλλά ….και πάσης Ελλάδος!!!!

Περίληψη περιεχομένου

Περιέχει επιπροσθέτως
Την αντίστοιχη (κατά περίπτωσην) λέξην στην Αρχαίαν Ελληνικήν Την προέλευση (κατά περίπτωσην) της ξένης λέξεως

Αν και είναι γραμμένον βάση της ομιλουμένης στην Αμοργόν διαλέκτου, δεν παύει να καλύπτει λέξεις από πλείστες περιοχές της Ελλάδος. Ένα ποσοστόν περίπου 60% έχει πανελλήνιον εφαρμογήν. Οι λοιπές δεν είναι λέξεις ιδιωματικές του νησιού, αλλά αμιγώς Ελληνικές ακόμα και Ομηρικές, οι οποίες διετηρήθησαν μέχρι σήμερα, είτε αυτούσιες είτε ελαφρώς παρηλλαγμένες. Είναι δε σε χρήση από τους κατοίκους και ιδίως τους πρεσβυτέρους , τους μη εγκαταλείψαντες το νησί για πολύ χρονικόν διάστημα και δεν έχουν πανεπιστημιακήν μόρφωσην. Υπό την άποψην αυτήν η αποθησαύριση αποτελεί σπουδαίον διάβημα, δεδομένου ότι οι παλαιότεροι χάνονται και μ’ αυτούς το Αρχαιοελληνικόν λεξιλόγιον:!!!
Για τον σκοπόν αυτόν αποτελεί χρήσιμον και αναγκαίον απόκτημα σε κάθε ‘Ελληνα αν θέλει να γνωρίζει πως έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες, τις λέξεις που χρησιμοποιούμεν σήμερα, αλλά και για την μαθητιώσαν και σπουδάζουσαν νεολαίαν και τους ασχολουμένους με την φιλολογίαν και γενικώς με τα Γράμματα.
Η πνευματική αλυσίδα με τους δημιουργούς του Πνευματικού Πλούτου και Πολιτισμού της Ελλάδος, αλλά και ολοκλήρου της ανθρωπότητος δεν πρέπει να κόπτεται. Και το Κυκλαδονήσι η Αμοργός δεν έτμησε ποτέ αυτήν την αλυσίδα. Έτσι ακούμε να λένε.
Απύρι, λακχανίδι, αφάνιος, θεμωνιά, σίχλα, πίτθουρα, σουζουμάδα, σάρπα, σκάλεθρον, σφύρα (γεωργικός όρος), ώμος (γεωργικός όρος), τουμπανάς, φυσερόν και εκατοντάδες άλλες.
Η διαιώνιση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης σε πλήρη εφαρμογή.
Έργον απαραίτητον για κάθε Έλληνα, λάτρην της Γλώσσης μας, μαθητήν ή σπουδαστήν. Παρακολουθούμεν και θαυμάζομεν το πνεύμα του Λαού μας. Κοντά στο Αρχαίον. Και αυτό επιτείνει την αξίαν του έργου. Δεν πρέπει να λείψει από καμμίαν βιβλιοθήκην.
Επίσης με την αναφοράν της χώρας προελεύσεως των εισαγομένων λέξεων, διαβλέπομεν τις δυσμενείς επιδράσεις που ασκήθηκαν στο γλωσσικόν μας σύστημα. Θα πρέπει να τις αποφεύγομεν όσον είναι δυνατόν.

Στοιχεία του Βιβλίου

 • Τίτλος: Λαογραφικόν Λεξικόν της Αμοργού
 • Συγγραφέας: Στρατουδάκης Μ.
 • Σελίδες: 440
 • Σχήμα: 17×24
 • Εξώφυλλον: Μαλακόν
 • Τόπος εκδόσεως: Πάτρα
 • Έτος: 2014
 • ISBN: 978-960-92208-3-5
 • Εκδότης: Στρατουδάκης Μιχαήλ
 • Τιμή: 15,00 Ευρώ

Η Ελληνικη Οικονομια

Η Ελληνική Οικονομία

Η Ελληνική Οικονομία Εξώφυλλο

Προτάσεις ανασχέσεως διαφαινομένου ολέθρου

Στοιχεία του Βιβλίου

 • Τίτλος: Η Ελληνική Οικονομία
 • Συγγραφέας: Στρατουδάκης Μ.
 • Σελίδες: 126
 • Σχήμα: 17×24
 • Εξώφυλλον: Μαλακόν
 • Τόπος εκδόσεως: Πάτρα
 • Έτος: 2010
 • ISBN: 978-960-92208-1-1
 • Εκδότης: Στρατουδάκης Μιχαήλ
 • Τιμή: 10,00 Ευρώ

Τα Φραγκοσυκα Β’ Εκδοση

Τα Φραγκόσυκα (Β’ Εκδοση)

Τα Φραγκόσυκα Β' Εκδοση Εξώφυλλο

Σύντομον περιγραφικόν

Έργον πρωτότυπον και μονογραφικόν για το περιφρονημένο στην Ελλάδα φρούτο, φραγκόσυκα. Ένα σπάνιο σε ατελείωτα οφέλη, οικονομικά, υγιείας, περιβάλλοντος, μαγειρικής, πυροπροστασίας, αντιδιαβρώσεως, φυτό, το οποίον δεν μπορούν εισέτι να εναγκαλισθούν οι Έλληνες, με αποτέλεσμα να έχουν πλήθος ελλείψεων στον τομέαν της υγείας αφού προλαμβάνει δεκάδες νοσήματα και στην προσπόρισην προσθέτου αλλά και κυρίως αξιολόγου εισοδήματος.
Το βιβλίον κυκλοφόρησε το 2007 και έδωσε σημαντικήν ώθησην στις τάσεις καλλιέργειας που άρχισαν έκτοτε να παρατηρούνται δειλά – δειλά, αλλά συνεχίζουν και αυτό είναι ευχάριστον

Στο βιβλίον, που επανακυκλοφόρησε συμπληρωμένο υπάρχουν οδηγίες για καλλιεργητές, αλλά και λεπτομέρειες για συλλογήν και διατήρησην καρπών, θεραπευτικές συνταγές, μαγειρικές συνταγές για κατανάλωσην «φύλλων» και καρπών, παρασκευή δεκάδων γλυκών, μαρμελάδας, ποτών και άλλα πολλά. Θεραπεύει βάσει μελετών πανεπιστημίων, τον Σακχαρώδην διαβήτην, την Χοληστερίνην και ενισχύει το Ανοσοποιητικόν σύστημα. Με τις κλιματικές αλλαγές, όπου θα υπάρχει εξαφάνισην πολλών φυτών η φραγκοσυκιά θα επιβιώσει. Γι’ αυτό ετοιμασθείτε από τώρα με ζήλον.

Στοιχεία του Βιβλίου

 • Τίτλος: Τα Φραγκόσυκα B’ Έκδοση
 • Συγγραφέας: Στρατουδάκης Μ.
 • Σελίδες: 480
 • Σχήμα: 18×25
 • Εξώφυλλον: Μαλακόν
 • Τόπος εκδόσεως: Πάτρα
 • Έτος: 2013
 • ISBN: 978-960-92208-2-8
 • Εκδότης: Στρατουδάκης Μιχαήλ
 • Τιμή: 20,00 Ευρώ

Φραγκοσυκα (Τα) Α’ Εκδοση

Φραγκόσυκα (Τα)

Φραγκόσυκα (Τα) Α' Εκδοση Εξώφυλλο

Σύντομον περιεχόμενον

Έργον πρωτότυπον και μονογραφικόν για το περιφρονημένο στην Ελλάδα φρούτο, φραγκόσυκα. Ένα σπάνιο σε ατελείωτα οφέλη, οικονομικά, υγιείας, περιβάλλοντος, μαγειρικής, πυροπροστασίας, αντιδιαβρώσεως, φυτό, το οποίον δεν μπορούν εισέτι να εναγκαλισθούν οι Έλληνες, με αποτέλεσμα να έχουν πλήθος ελλείψεων στον τομέαν της υγείας αφού προλαμβάνει δεκάδες νοσήματα και στην προσπόρισην προσθέτου αλλά και κυρίως αξιολόγου εισοδήματος.
Το βιβλίον κυκλοφόρησε το 2007 και έδωσε σημαντικήν ώθησην στις τάσεις καλλιέργειας που άρχισαν έκτοτε να παρατηρούνται δειλά – δειλά, αλλά συνεχίζουν και αυτό είναι ευχάριστον.

Στοιχεία του Βιβλίου

 • Τίτλος: Φραγκόσυκα (Τα)
 • Συγγραφέας: Στρατουδάκης Μ.
 • Σελίδες: 310
 • Σχήμα: 17×24
 • Εξώφυλλον: Μαλακόν
 • Τόπος εκδόσεως: Πάτρα
 • Έτος: 2007
 • ISBN: 960-92208-0-0
 • Εκδότης: Στρατουδάκης Μιχαήλ
 • Τιμή: 20,00 Ευρώ