ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

Επειδή το θέμα είναι πρωτοεμφανιζόμενον υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην πλήρη παρουσίαση και πολλά κενά στους καλλιεργητές. Προσπαθήσαμε να δώσομε κάθε δυνατή πληροφορία για την προετοιμασία του χωραφιού, για τον τρόπο και τις αποστάσεις φυτεύσεως, την λίπανση, το πότισμα, την διατήρηση των καρπών επί εξάμηνο εκτός ψυγείου, την ταχεία παραγωγή και άλλα.