Απόχη

Απόχη

Απόχη

Σύντομη αναφορά του περιεχομένου

Στον Πολιτειακόν, Πολιτικόν και Κοινοβουλευτικόν χώρον υπάρχουν ορισμένες αποφάσεις, θέσεις, απόψεις και ενέργειες, οι οποίες μάλλον είναι μη επακριβείς και κρίνονται ως αποτρεπτέες. Χρήζουν αναθεωρήσεως, ώστε να είναι περισσότερον εύλογες αλλά και μη επαχθείς για τον Ελληνικόν Λαόν. Δεν είναι ολίγες οι περιπτώσεις αυτές ενώ τουναντίον το μέγεθος οικονομικής και ηθικής βλάβης είναι υψηλόν. Οι πολυάριθμες συγκεντρώσεις στο Προεδρικόν Μέγαρον εξ αφορμής κάποιας επετείου, ευκόλως και ανωδύνως δύνανται να περιορισθούν δραματικώς. Ομοίως και τα περιττά αεροπορικά ταξίδια ως και η επιχορήγηση μετά την απόσυρση.

Για τους Βουλευτές το κοινόν αγανακτεί με τα υπερβολικά και όχι απαραίτητα προνόμια, τα οποία είναι επαχθή αλλά και προσβλητικά για τον φορολογούμενον. Δίδονται προτάσεις προς άρση του απαραδέκτου αυτού φαινομένου, της χορηγήσεως αυτοκινήτου, καθώς και για την μίαν και μόνον θητείαν, ώστε να αποφεύγονται οι δημιουργίες ενόχων γνωριμιών. Η χορηγία μετά την παύση της κοινοβουλευτικής υπηρεσίας θα γίνεται βάσει της επαγγελματικής συντάξεως, με παροχήν συγκεκριμένου επιδόματος εκ της Βουλής. Η εκλογή όλων θα γίνεται με σταυροδοσίαν καταργουμένων των σήμερα ισχυόντων δωρεάν ως διατελεσάντων Πρωθυπουργών!! Σε άπαντα τα ψηφοδέλτια ανά την Επικράτειαν θα χρησιμοποιείται μονοσταυρία.

Στοιχεία του Βιβλίου

  • Τίτλος: Απόχη
  • Συγγραφέας: Στρατουδάκης Μ.
  • Σελίδες: 96
  • Σχήμα: 17×24
  • Εξώφυλλον: Μαλακόν
  • Τόπος εκδόσεως: Πάτρα
  • Έτος: 2023
  • ISBN: 978-960-92208-7-3
  • Εκδότης: Στρατουδάκης Μιχαήλ
  • Τιμή: 10,00 Ευρώ

Διαφημίσεις Ειδήσεις Εκδόσεις Επιλεγμένα Κριτικές Μιχαήλ Ι. Στρατουδάκης Φραγκόσυκα Β Έκδοση Χωρίς Κατηγορία