fragosika-banner-5

Εφαγε 3.000 Φραγκόσυκα

Ο Χάροντας θα τον έχει διαγράψει από τους καταλόγους του. Οι Ιατροί τον γνωρίζουν μόνον ως συμπολίτην και ποτέ δεν τον έχουν εξετάσει για καμμίαν ασθένειαν. Ο Σακχαρώδης Διαβήτης κατατροπώθει καθώς και η Χοληστερίνη, το Ανοσοποιητικόν σύστημα είναι στην μεγίστην του ακμήν. Ο καρκίνος έξω από τα τείχη του σώματός του, η καρδιά του σε μεγίστην προφύλαξη. Δεκάδες ασθένειες προλαμβάνονται ή αν είχαν παρουσιασθεί σίγουρα εξαφανίστηκαν. Προστάτης υγιής, πεπτικόν σύστημα και νεφρά καθαρά!! Και όλα αυτά από το απίθανον, αδιανόητον, αλλά πραγματικόν γεγονός!!!

Το καλοκαίρι που πέρασε, ότε ήταν και η ωρίμανσην των καρπών, ο φίλος Κ. Φ. κατηνάλωσε συνολικώς περίπου τρεις χιλιάδες (3.000) τεμάχια φραγκόσυκα στους δύο και ήμισυ μήνες που διαρκεί η ύπαρξή τους στα φυτά. Είναι γνωστόν ότι η κατανάλωση πέραν ενός μικρού αριθμού ημερησίως προκαλεί δυσκοιλιότητα. Ο Κ.Φ. έτρωγε κάθε 2,5 ώρες περίπου δέκα (10) φραγκόσυκα! Μέσος όρος 40- 50 την ημέραν!

Πέραν από τα νωπά φραγκόσυκα, έπινε και χυμόν από αυτά, αφού πρώτα με χυμοποίηση αφαιρούσε τα σποράκια. Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση των φραγκόσυκων είναι ακίνδυνη, καθότι δεν περιέχουν καμμίαν τοξικότητα. Επομένως η ελευθέρα χρήση αυτών δεν έχει περιορισμούς, πέραν της δυσκοιλιότητας που προκαλούν, αντίδοτον της οποίας είναι η λήψη σε χυμόν.

Μεγάλη κατανάλωση γίνεται στις χώρες που τα γνωρίζουν και, απολαμβάνουν τα ευεργετήματά τους. Να ενημερώσομεν τους φίλους αναγνώστες ότι στο Μεξικόν την περίοδον της συλλογής, δεκάδες εργάτες ανεβαίνουν στα βουνά και παραμένουν εκεί περίπου έναν μήναν συλλέγοντες φραγκόσυκα. Τις πλείστες ημέρες τρώγουν καθημερινώς φραγκόσυκα και συντηρούνται με αυτά αλλά και με τα «φύλλα». Τίποτε άλλον!!!!

Στην Ελλάδα το ευεργετικόν και θαυματουργόν αυτό φυτόν είναι άγνωστον ή για κάποιους απροσπέλαστον και αποτρεπτικόν επειδή δεν τόλμησαν να το προσεγγίσουν. Τα οφέλη και οι προσφορές του σε μορφήν πακτωλού! Αλλά δυστυχώς άγνωστες και ανεκμετάλλευτες από τους Έλληνες! Μπορείτε να ωφεληθείτε από τα ευεργετήματα του φυτού, διαβάζοντας το μοναδικόν βιβλίον «Τα Φραγκόσυκα», από τον γράφοντα, τηλ. 6944 710937.

Εκεί θα βρείτε ευκαιρίες για πρόσθετα οικονομικά έσοδα, συνταγές θεραπευτικές και μαγειρικές, τρόπους να αποφευχθούν οι πυρκαγιές στις χορτολιβαδικές σας εκτάσεις, να έχετε πλουσίαν και φθηνήν κτηνοτροφήν και δεκάδες άλλα.

Παρά πολλοί ακολούθησαν τις οδγηγίες μας και ασχολήθηκαν με την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγήν. Επέτυχαν άριστα προϊόντα. Ποτά, μαρμελλάδες, γλυκά, αλλά «σκοντάφτουν» στον παράγοντα καταναλωτής!!

Το Υπουργείον Αγροτικής Αναπτύξεως αλλά και τα ΜΜΕ πρέπει να συμβάλλουν ώστε ο Έλληνας να εξοικειωθεί με τα φραγκόσυκα και να ωφεληθεί αυτός και η οικονομία. Είναι θλιβερόν για όλους μας, να γίνεται εισαγωγήν φραγκόσυκων για κατανάλωση το καλοκαίρι για όσους τα προτιμούν και να μη γίνεται άφθονη κατανάλωση από όλους τους Έλληνες, αλλά και εκμετάλλευση προϊόντων – παρασκευασμάτων από δικά μας φραγκόσυκα.

Σύσταση: Προσπαθήσετε το καλοκαίρι να τον …συναγωνισθείτε!!!

Μιχαήλ Στρατουδάκης