Αρχείο ετικέτας Ειδήσεις

Ετικέτα που αφορά ειδήσεις και νέα

Εφαγε 3.000 Φραγκόσυκα

Ο Χάροντας θα τον έχει διαγράψει από τους καταλόγους του. Οι Ιατροί τον γνωρίζουν μόνον ως συμπολίτην και ποτέ δεν τον έχουν εξετάσει για καμμίαν ασθένειαν. Ο Σακχαρώδης Διαβήτης κατατροπώθει καθώς και η Χοληστερίνη, το Ανοσοποιητικόν σύστημα είναι στην μεγίστην του ακμήν. Ο καρκίνος έξω από τα τείχη του σώματός του, η καρδιά του σε μεγίστην προφύλαξη. Δεκάδες ασθένειες προλαμβάνονται ή αν είχαν παρουσιασθεί σίγουρα εξαφανίστηκαν. Προστάτης υγιής, πεπτικόν σύστημα και νεφρά καθαρά!! Και όλα αυτά από το απίθανον, αδιανόητον, αλλά πραγματικόν γεγονός!!!

Το καλοκαίρι που πέρασε, ότε ήταν και η ωρίμανσην των καρπών, ο φίλος Κ. Φ. κατηνάλωσε συνολικώς περίπου τρεις χιλιάδες (3.000) τεμάχια φραγκόσυκα στους δύο και ήμισυ μήνες που διαρκεί η ύπαρξή τους στα φυτά. Είναι γνωστόν ότι η κατανάλωση πέραν ενός μικρού αριθμού ημερησίως προκαλεί δυσκοιλιότητα. Ο Κ.Φ. έτρωγε κάθε 2,5 ώρες περίπου δέκα (10) φραγκόσυκα! Μέσος όρος 40- 50 την ημέραν!

Πέραν από τα νωπά φραγκόσυκα, έπινε και χυμόν από αυτά, αφού πρώτα με χυμοποίηση αφαιρούσε τα σποράκια. Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση των φραγκόσυκων είναι ακίνδυνη, καθότι δεν περιέχουν καμμίαν τοξικότητα. Επομένως η ελευθέρα χρήση αυτών δεν έχει περιορισμούς, πέραν της δυσκοιλιότητας που προκαλούν, αντίδοτον της οποίας είναι η λήψη σε χυμόν.

Μεγάλη κατανάλωση γίνεται στις χώρες που τα γνωρίζουν και, απολαμβάνουν τα ευεργετήματά τους. Να ενημερώσομεν τους φίλους αναγνώστες ότι στο Μεξικόν την περίοδον της συλλογής, δεκάδες εργάτες ανεβαίνουν στα βουνά και παραμένουν εκεί περίπου έναν μήναν συλλέγοντες φραγκόσυκα. Τις πλείστες ημέρες τρώγουν καθημερινώς φραγκόσυκα και συντηρούνται με αυτά αλλά και με τα «φύλλα». Τίποτε άλλον!!!!

Στην Ελλάδα το ευεργετικόν και θαυματουργόν αυτό φυτόν είναι άγνωστον ή για κάποιους απροσπέλαστον και αποτρεπτικόν επειδή δεν τόλμησαν να το προσεγγίσουν. Τα οφέλη και οι προσφορές του σε μορφήν πακτωλού! Αλλά δυστυχώς άγνωστες και ανεκμετάλλευτες από τους Έλληνες! Μπορείτε να ωφεληθείτε από τα ευεργετήματα του φυτού, διαβάζοντας το μοναδικόν βιβλίον «Τα Φραγκόσυκα», από τον γράφοντα, τηλ. 6944 710937.

Εκεί θα βρείτε ευκαιρίες για πρόσθετα οικονομικά έσοδα, συνταγές θεραπευτικές και μαγειρικές, τρόπους να αποφευχθούν οι πυρκαγιές στις χορτολιβαδικές σας εκτάσεις, να έχετε πλουσίαν και φθηνήν κτηνοτροφήν και δεκάδες άλλα.

Παρά πολλοί ακολούθησαν τις οδγηγίες μας και ασχολήθηκαν με την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγήν. Επέτυχαν άριστα προϊόντα. Ποτά, μαρμελλάδες, γλυκά, αλλά «σκοντάφτουν» στον παράγοντα καταναλωτής!!

Το Υπουργείον Αγροτικής Αναπτύξεως αλλά και τα ΜΜΕ πρέπει να συμβάλλουν ώστε ο Έλληνας να εξοικειωθεί με τα φραγκόσυκα και να ωφεληθεί αυτός και η οικονομία. Είναι θλιβερόν για όλους μας, να γίνεται εισαγωγήν φραγκόσυκων για κατανάλωση το καλοκαίρι για όσους τα προτιμούν και να μη γίνεται άφθονη κατανάλωση από όλους τους Έλληνες, αλλά και εκμετάλλευση προϊόντων – παρασκευασμάτων από δικά μας φραγκόσυκα.

Σύσταση: Προσπαθήσετε το καλοκαίρι να τον …συναγωνισθείτε!!!

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Φραγκοσυκα για παντα

Ευρισκόμεθα προς το τέλος της καρποφορίας της φραγκοσυκιάς, αλλά η ύπαρξη καρπών θα διατηρηθεί περισσότερον από έναν μήναν εισέτι. Οι φρουταγορές πάντα θα έχουν να προσφέρουν σε όποιον τα ζητήσει. Και όλοι με μανίαν πρέπει να ζητούμεν το σπουδαίον αυτό φρούτον το οποίον δυστυχώς στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει σε περιορισμένην ζήτηση διότι το  κοινόν δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτε από τις  άφθονες και ευεργετικές  προσφορές  του.

Μερικές από αυτές είναι.

Οικονομικά οφέλη

Όσοι ασχολούνται με την καλλιέργειαν της φραγκοσυκιάς σίγουρα έχουν μεγάλα οφέλη από την διάθεση των καρπών. Η διάθεση γίνεται από τα καταστήματα που τα διαθέτουν. Επίσης γίνεται διάθεση καρπών και σε όσους ενδιαφέρονται για την δευτερογενή παραγωγήν, μαρμελάδες, γλυκά, ποτά και λοιπά θαυμάσια προϊόντα. Ο τομέας αυτός είναι ιδιαιτέρως αποδοτικός.

Υγεία

Στον ανθρώπινον οργανισμόν παρέχει πλήθος προληπτικών και θεραπευτικών προσφορών. Θεραπεύει τον Σακχαρώδη Διαβήτην τύπου ΙΙ, την Χοληστερίνην και ενισχύει το Ανοσοποιητικόν Σύστημα του οργανισμού.  Προλαμβάνει καρκίνον, καρδιακά νοσήματα, συμβάλλει στην καλήν πέψιν των τροφών, θεραπεύει τις φλεγμονές και πλήθος άλλων. Πρόκειται για σημαντικότατες προσφορές οι οποίες έχουν αποδειχθεί  εμπράκτως.

Μαγειρική

Γιατί δεν χρειάζεται καθόλου κόπο και έξοδα στην καλλιέργεια, ώστε να δώσει τους νόστιμους καρπούς της.

Στην κουζίνα η προσφορά της φραγκοσυκιάς είναι μεγάλη, γιατί παράγονται εδεσματικά φαγητά, γλυκά, ποτά, σαλάτες, σάλτες, τα οποία συμβάλλουν στην καλήν υγείαν του ατόμου που τα καταναλίσκει. Έχει γευστικά φαγητά και θεραπευτικά ή προληπτικά όπλα κατά των ασθενειών.

Φροντίσετε να έχετε πάντα στο σπίτι φραγκόσυκα όσον υπάρχουν και φραγκοσυκιές όλον τον χρόνον για γεύματα.

Συνταγές θεραπευτικές και μαγειρικής θα βρήτε στο μοναδικόν βιβλίον που κυκλοφορεί στην Ελλάδα «Τα Φραγκόσυκα» του Μιχαήλ Στρατουδάκη, πληροφορίες στο τηλ. 6944710937.

Αγαπήσετε με πάθος τα φραγκόσυκα και χρησιμοποιείτε αυτά καθημερινώς. Η υγεία σας θα αλλάξει αμέσως.