Ονειρο Σκιας ο Ανθρωπος

Από πλευράς μυικής δυνάμεως ο άνθρωπος είναι κάτι το ανύπαρκτον. Μέσα στον περίγυρον του αλλά και στην φύση γενικώτερα είναι με μηδενικήν δύναμη. Και ο πλέον μικροοργανισμός, μύγες, ψείρες, ψύλλοι, κουνούπια τον καταπονούν και αυτός είναι  αδύναμος να τα νικήσει με τις δικές του δυνάμεις. Όσον για τα μεγαλύτερα δεν γεννάται λόγος. Είναι μηδαμινός μπροστά σ’ αυτά. Πως κατορθώνει όμως να επιβάλλεται και να τα πολεμά; Μόνον με την λογικήν. Η σκέψη την οποίαν έχει αυξημένη, του επιτρέπει να μηχανεύεται μέσα και να ανθίσταται στους λοιπούς ζωικούς εχθρούς, όχι πάντα με απόλυτην επιτυχίαν. Ανεκάλυψε τα όπλα, τα φάρμακα κατά των ζώων, τις πάσης μορφής επιστημονικές και πρακτικές παγίδες για να τα υποτάξει αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι απόλυτα. Πολλάκις ούτε στοιχειώδη.

Η μηδαμινότητα του ανθρώπου έναντι των λοιπών ζωικών οργανισμών γίνεται καταφανής με τα μικρόβια. Μπροστά σ’ αυτά ο άνθρωπος είναι ανύπαρκτος!!! Και να σημειώσομεν ότι οι μικροοργανισμοί είναι αόρατοι. Πρέπει να μεγεθυνθούν χιλιάδες φορές για να καταστούν κάπως ορατοί διά γυμνού οφθαλμού. Υπάρχουν μικρόβια που για να γίνουν ορατά και να φθάσουν π.χ. το μέγεθος «κεφαλής» καρφίτσας πρέπει να μεγεθυνθούν 50.000 φορές!!  Και αυτοί οι αόρατοι οργανισμοί φέρουν στον θάνατον τον  κυρίαρχον του εμβίου κόσμου, χωρίς όπλα και χωρίς ατομικές βόμβες!!

Την απεριόριστη δύναμη καταστροφής την ζούμεν μαρτυρικώς αυτήν την περίοδον με τον Κορωνοϊόν . Ένα αόρατον  μικρόβιον, εξαπλώθη με τόσην ταχύτητα επί της Γης  κάτι  το οποίον είναι αδύνατον να πράξει ο άνθρωπος με τα υπερταχύτατα μέσα που διαθέτει. Ο ιός αυτός απειλεί το ανθρώπινον γένος και ο παντοδύναμος άνθρωπος δεν γνωρίζει πως να τον αντιμετωπίσει!! Υποθέσεις κάνει και τρόπους προστασίας μηχανεύεται  όχι όμως και όπλον καταπολεμήσεως. Πέραν του κινδύνου της ανθρωπίνης ζωής ο ιός ταρακούνησε  την οικονομίαν όλων των κρατών της Γης!  Περιόρισε τα τουριστικά ρεύματα, απέκλεισε στις κινήσεις μεταξύ των Κρατών με όλα τα μέσα, και γενικώς έθεσε υπό τον έλεγχον του 6 δισεκατομμύρια Ανθρώπους !!! Είναι δυνατόν ο παντοδύναμος  άνθρωπος να προβεί σε ανάλογην επικυριαρχίαν επί της Γης;  Ούτε ως διανόηση!

Τα  τεραστίας εκτάσεως και υπερσύγχρονα όπλα που κατασκευάζει καθημερινώς και γι’  αυτά διαθέτουν τις περιουσίες τους οι Λαοί, ανεξαρτήτως αν πεινούν, δεν ωφελούν σε τίποτε. Μόνον για αφανισμούς μεταξύ τους και όχι των μικροβίων, τα οποία είναι η άμεση απειλή του.

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δημοσιογράφος – Συγγραφέας