Αμοργιανα πενθη Νικολαος Ι. Στρατουδακης

Άφησε τον φθαρτόν αυτόν κόσμον και απήλθε στην αιωνιότητα ο Νικόλαος Ι. Στρατουδάκης σε ηλικίαν 92 ετών. Γεννήθηκε στην Χώραν Αμοργού, δίδυμος με τον Ευάγγελον. Πρόκειται  για διδύμους με απόλυτην ομοιότητα. Η διάκρισή τους ακόμα και από τον Πατέρα ήταν αδύνατη. Αποτέλεσμα τις αταξίες του ενός να τις πληρώνει  ο άλλος με ξυλοδαρμόν, αφού  στο ερώτημα,  «Γιατί έσκισες το τετράδιον του Γιάννη» απαντούσε ο δράστης  «δεν το έκαμα εγώ» «μα μου είπαν το  έκαμε ο Νικόλας» έλεγε  ο Πατέρας για να πάρει την αναληθή απάντηση. «Εγώ είμαι ο Βαγγέλης». Το φαινόμενον αυτό ήταν σχεδόν καθημερινόν.

Μετά το Δημοτικόν  έφυγε  και μαθήτευσε σε σχολές του Ναυστάθμου στην Σαλαμίνα. Ακολούθως ηργάσθη στην ΠΥΡΚΑΛ και κατόπιν στην Σοκολατοποιΐαν ΠΑΥΛΙΔΟΥ ως Μηχανικός καταλαβών την θέση του υπευθύνου επί πολλά χρόνια.

Μετά την συνταξιοδότησή του ταξίδευσε με εμπορικά πλοία ως Μηχανικός, γιατί ήθελε να έχει η οικογένειά του όλα τα αναγκαία σε επάρκεια. Ήλθε σε γάμο με την Ανδριάνα Τσιλιμηδού και απέκτησε δύο κόρες.

Ήταν τύπος χαρισματικός. Γελαστός και ευγενής. Τα «γημέλια όπως τους αποκαλούσαν στο νησί» δηλαδή οι δίδυμοι, ήταν δύο ευχάριστοι τύποι  και στα παιδικά τους χρόνια λόγω της ομοιότητος, τα πειράγματα προς άλλους ομηλίκους ήταν όλο ενδιαφέρον γιατί δεν γνώριζαν ποίος εκ των δυο ενόχλησε κάποιον. Ήταν δεινοί χορευτές και σε  άφιξή τους στην Αμοργόν ως ναύτες, χόρεψαν σε διασκέδαση με τις στολές και άφησαν ξεχωριστές εντυπώσεις. Καλόκαρδος  και φιλεύσπλαχνος. Καλός οικογενειάρχης  και αγαπητός στην κοινωνίαν.

Αγαπητέ αδελφέ

Έζησες και ακολούθησες τις οικογενειακές αρχές με ευλάβειαν όπως τις διδάχθης από τους γονείς. Δεν παρεξέκλινες των οικογενειακών και θρησκευτικών νουθεσιών. Η συνείδησή σου είναι ήρεμη διότι πάντα έκανες το καθήκον σου στα πλαίσια του  ανθρωπίνου και ηθικού. Η ανάπαυση σου στα δεξιά του Υψίστου είναι αιώνιος και αδιατάρακτος. Η ψυχή σου θα πάλλει συνεχώς από ευφροσύνην  Εμείς εδώ θα σε θυμόμαστε εσαεί.

Αναυπαύσου εν ειρήνη και νηνεμίαν

Ο αδελφός σου

Μιχαήλ Στρατουδάκης