Πρωτογενη πλεονασματα στην Ελλαδα και ΟΧΙ στους δανειστες

Η Ελληνική οικονομία διέρχεται δεινήν κρίση από συσσωρευμένες  αιτίες  όπως, λόγω των Μνημονίων, λόγω του Μεταναστευτικού και του «αναιτίου πολέμου» στον ¨Εβρον,  λόγω της παραβιάσεως του θαλασσίου και εναερίου χώρου από τους επιβουλείς άφιλους γείτονες και εσχάτως λόγω της επιδημίας του Κορωνοϊού! Η τελευταία αιτία έχει απρόβλεπτα δυσμενή  οικονομικά αποτελέσματα και ο χρόνος αποτροπής της είναι προς το παρόν θολός.

Συνωδά τούτων οι οικονομικές επιβαρύνσεις είναι αφόρητες, από τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου (έπρεπε να τις είχαμεν απαγορεύσει ρητώς προ ετών), από τις αποτροπές και διασώσεις παρανόμως εισερχομένων στην Ελλάδα από τουρκίαν και η φροντίδα των εισελθόντων εντός της χώρας μας, από την πολυήμερη και επί 24ώρου βάσεως επιτηρήσεως των συνόρων στον Έβρον με κινητοποίηση Στρατού και Αστυνομίας, από τα μεγάλα έξοδα αποκαταστάσεως των βλαβών των συνόρων και το σπουδαιότερον από τα μέτρα που λαμβάνονται για την μη διάδωση του κορωνοϊού. Η παραγωγική δραστηριότητα έχει μειωθεί αισθητώς. Εκδηλώσεις που θα προσέφεραν έσοδα στο Κράτος έχουν διακοπεί. Από την αναστολή λειτουργίας εργοστασίων το Κράτους επιβαρύνεται για ενίσχυση των μη εργαζομένων. Αλλά ως είναι φυσικόν μέγιστα ποσά διατίθενται για την ενίσχυση του φορέα υγείας.

Και ως να μη έφταναν αυτά έχομεν  και τις απαιτήσεις των δανειστών για απόδοση στο ακέραιον των δόσεων για τα επαχθή δάνεια, πλέον προσθέτων αποδόσεων. Οι πρόσθετες απαιτήσεις καλούνται «πρωτογενή πλεονάσματα»!! Και σημαίνει ότι απαιτούν από την Κυβέρνηση κάθε χρόνον να τους εξασφαλίζει χρήματα περίπου 6 δισεκατομμυρίων Ευρώ για να μη διατρέχουν κίνδυνον αυτοί και οι Τράπεζές τους!!

Να σταματήσει αμέσως αυτή η επικίνδυνη αξίωση, Τυχόν πλεονάσματα σε όποιαν έκταση και αν ανέλθουν δεν θα αποδοθούν,  Ούτε Ευρώ την περίοδον αυτήν λόγω κορωνοϊού και  μάλλον για δύο έτη!!

Η Ελλάδα κινδυνεύει οικονομικώς,  παραγωγικώς, δημογραφικώς, πολλαπλώς.  Πρέπει  να στηριχτεί με κάθε τρόπον και ένας και σημαντικός είναι η μη απόδοση των πρωτογενών πλεονασμάτων στους επαχθεις δανειστές. Για μακρόν καιρόν και ας απαιτούν και ας απειλούν. Δεν θα θέσουν σε κίνδυνον την Ελλάδα!  Αρκετά έχουν πάρει και παίρνουν με το να μας αναγκάζουν σε εκποιήσεις επιχειρήσεων  και αγαθών  μέσω του διαβοήτου ειδικού Ταμείου. Έχομεν δώσει στους δανειστές παρά πολλά χρήματα. Καιρός να κοιτάξομεν τον εαυτόν μας. «Salus populi suprema lex esto». Αυτό πρέπει να είναι το μέγιστον όπλον της Κυβερνήσεως  τις χαλεπές αυτές ημέρες, Καμμία υποχώρηση. Κανένας συναισθηματισμός. Ας εναντιωθώμεν  και στο «pactas sun servanta». Πάνω από όλα η αντιμετώπιση των μεγίστων οικονομικών δυσπραγιών υπέρ της Ελλάδος.  Και οι δυσπραγίες αυτές,  τούτες τις ημέρες κορυφώνονται ραγδαίως. Όπλον σημαντικόν τα πρωτογενή πλεονάσματα να μη φύγουν από την φαρέτραν μας!

Εμπεδώσατέ το κύριοι κυβερνώντες!

Μιχαήλ  Στρατουδάκης