Εκλεκτοι Γαμοι

Ετελέσθησαν μετά πάσης  λαμπρότητας οι γάμοι   του εκλεκτού νέου  Αντωνίου  Καπελέρη μετά της χαριτοβρύτου δεσποινίδος Μαρίας Ευαγγέλου Στρατουδάκη την 24ην Σεπτεμβρίου στον Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως  της Θεοτόκου  Ηλιουπόλεως. Το τελετουργικόν είχε οργανωθεί με ξεχωριστήν δεξιότητα  και άφησε άριστες εντυπώσεις στους προσκεκλημένους. Το ευάρμοστον ζεύγος έλαμπεν από χαράν  και μαζί του όλοι οι προσκεκλημένοι. Τους νυμφικούς στεφάνους αντήλλαξεν ο Μιχαήλ Δεναξάς. Μετά το μυστήριον επηκολούθησε γεύμα στο Κτήμα ΠΑΝΘΕΟΝ, στον Άλιμον όπου η κορύφωση της χαράς δι’ όλους ήταν απερίγραπτη με τα νησιώτικα της Ιωάννας Κονιτοπούλου  και το συγκρότημά της να επιφέρουν ευφορικήν μέθην. Βασικός εμπνευστής  όλων των λεπτομερειών οι οποίες θαυμάστηκαν από τους προσκεκλημένους ήταν η Μητέρα της νύμφης Όλγα.

Ευχόμεθα στο ευάρμοστον ζεύγος Υγείαν, Ευτυχίαν και  καλούς απογόνους.

Συγχαρητήρια και ευχαριστούμεν για την μεγάλην χαράν που μας δώσατε.

Μιχαήλ Στρατουδάκης