Κορωναϊος και πανικος

Ολόκληρες οι περιληπτικές σελίδες των ηλεκτρονικών εφημερίδων κατακλύζονται από μιαν και μόνον είδηση. Για την επιδημίαν του Κορωναϊού. Ανάλογα και με τον έντυπον τύπον αλλά και τα ειδησεογραφικά δελτία των Τηλεοράσεων και των Ραδιοφώνων.  Η περίπτωση έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και προκαλεί μεγάλες ανησυχίες στο κοινόν το οποίον αυτήν την στιγμήν ευρίσκεται στο σπίτι, αναγκαστικώς παρακολουθεί αδιαλείπτως την Τηλεόραση αφού δεν έχει την  δυνατότητα να βγεί από αυτό, να   ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο, ακόμα και με έναν απλούν περίπατον και να μη ακούει το θανατικόν του Κορωναϊού. Η ακατάπαυστη αναφορά στο θέμα έχει φέρει σε πλήρη απόγνωση το κοινόν το οποίον μάλλον αρχίζει να πανικοβάλλεται αγρίως, ανυπερασπίστως, αλλά και επικινδύνως!

Θα πρέπει να γίνει άρδην αλλαγή στον ειδησεογραφικόν  τομέα. Το δελτίον του Υπουργείου Υγείας την 6ην απογευματινήν καθ’ εκάστην, είναι αρκετόν για να ενημερώσει το κοινόν περί της πορείας της επιδημίας. Εκφέρεται κατά τρόπον λιτόν σύντομον και δεν δημιουργεί πανικόν. Τόσον ο κύριος Τσιόρδας όσον και ο κ. Χαρδαλιάς, ενημερώνουν  και συστήνουν  χωρίς να προκαλούν φόβον και ταραχήν στο κοινόν. Ανακοινώνουν  αυτό που θέλει  και πρέπει να μάθει το κοινόν και τίποτε περισσότερον

Στις Τηλεοράσεις δεν συμβαίνει το ίδιον. Εκεί οι ειδήσεις  στα δελτία έχουν χαθεί και την θέση τους έλαβαν  συνεντεύξεις, στις οποίες έχουν ομιλήσει όλοι οι Καθηγητές Πανεπιστημίων Ελλάδος και μερικοί εξωτερικού,  όλων των ειδικοτήτων, ιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία κλπ.  Και κάπου είναι επόμενον να έχομεν και κάποιες αντιθέσεις επιστημόνων ή παράπονα εργαζομένων, παρά το ότι η Κυβέρνηση τα γνωρίζει αυτά και προσπαθεί να τα βελτιώσει.

Πέραν αυτών έχομεν ευρείες προβολές των θανάτων σε άλλες χώρες, εικόνες σειράς ολόκληρης φερέτρων κάτι  το απαράδεκτον, αναφορές ότι οι εκκλησίες θα τεθούν στην αποθήκευση  φερέτρων και δεν γνωρίζω τί άλλα ακούγονται

Πάντα ταύτα έχουν κλονίσει την ηρεμίαν του κοινού και όσον συνεχίζεται αυτή η ειδησεογραφική  καταιγίδα για τον Κορωναϊόν, τόσον δεν θα υπάρχει ηρεμία σε κανένα. Θα αυξηθούν δε σε μεγάλον βαθμόν και οι ψυχικές διαταραχές

Οι Τηλεοράσεις πρέπει να αλλάξουν θεματολογίαν. Να στραφούν αποκλειστικώς σε ειδήσεις, όσες υπάρχουν Ελληνικες και ξένες, άσχετες φυσικά με την επιδημίαν. Με αναδρομήν στην Ιστορίαν, την Μυθολογίαν,  τον Ελληνικόν Πολιτισμόν, την διαχρονικήν δημιουργικότητα του Έλληνα. Πεδία ανεξάντλητα σε επωφελή ενημέρωση. Πεδία που αναδεικνύουν την μεγαλοσύνην της Ελλάδος διαχρονικώς, η οποία δυστυχώς έχει θολώσει επικινδύνως.

Κατ΄ επανάληψη μας δίδεται ως είδηση ότι τα χωριά Εχίνος  και Δαμασκηνιά είναι αποκλεισμένα και αποστέλλονται ρεπόρτερς από την Θεσσαλονίκην, να πουν τι;; ‘Ότι  η είσοδος στα χωριά φυλάσσεται  από την αστυνομίαν και δεν εισέρχεται κανείς! Σε τι ωφελούμεθα;; Μάλλον ψυχοπλακωτική είναι η είδηση!

Παράκληση όπως περιοριστούν στο ελάχιστον ειδήσεις που ταράσσουν την λιγοστήν ηρεμίαν του κοινού.

                                        Μιχαήλ Στρατουδάκης