«ΑΜΟΡΓΟΣ» θα βαπτιστει ποντοπορο πλοιο

Στις 13 Δεκεμβρίου 2021  σε Ναυπηγεία της Νοτίου Κορέας έγιναν τα εγκαίνια για την κατασκευήν νέου πλοίου, δηλαδή τοποθετήθηκε η τρόπιδα (καρίνα) και  έτσι άρχισε το κτίσιμο» του πλοίου.

Ιδιοκτήτης   θυγατρική της MINERVA MARIN  η  MINERVA GAS του εφοπλιστού Ανδρέα Μαρτίνου,  ο οποίος ανέφερε ότι το πλοίον θα ονομαστεί ΜΙΝΕΡΒΑ-ΑΜΟΡΓΟΣ. Πρόκειται για πλοίον  μεταφοράς υγρού αερίου LNG χωρητικότητος 173.400 κόρων. Το πλοίον θα είναι έτοιμον αυτό το έτος. Είναι εφοδιασμένον με τα  πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέτρα ασφαλείας για την μεταφοράν αερίου.

Συγχαίρομεν εκθύμως τον επιτυχημένον εφοπλιστήν Κύριον Ανδρέαν Μαρτίνον για το νέον του  πλοίον  του ευχόμεθα ταχείαν ολοκλήρωση και αρίστην επιτυχίαν στις μεταφορές.

Η οικογένεια  Μαρτίνου είναι διακεκριμένη στον επαγγελματικόν τομέα,  με επιτυχή αποτελέσματα αλλά και εξόχως εκτιμουμένη από την Κοινωνία για το ανθρωπιστικόν της έργον. Ο Αθανάσιος Μαρτίνος  αδελφός του Ανδρέα και εφοπλιστής είναι και Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους διάκριση εξόχως τιμητική.

Ως Αμοργίνος  ευχαριστώ θερμότατα τον κ. Ανδρέαν Μαρτίνον για την υψίστην τιμήν που έκαμε στο Νησί μας,

κάτι που πιστεύω απηχεί όλους τους απανταχού Αμοργίνους. Επίσης τον ευχαριστούμεν  για την εμπιστοσύνη που έχει στον Αμοργίνον Καπ. Αντώνιον Μ. Πράσινον τον οποίον

έχει αναγορεύσει σε Αρχιπλοίαρχον της επιχειρήσεώς του. Πρόκειται για άριστον γνώστην του αντικειμένου, ευσυνείδητον και υπεύθυνον και δικαίως προεκρίθη.

Ευχές για απρόσκοπτην  ολοκλήρωση του πλοίου και για  μετέπειτα εργασίες χωρίς διακοπήν.  Το νέον έτος να είναι ευδόκιμον για τον εφολιστήν και πλήρες υγείας δι’ εαυτόν και τους συνεργάτες του.

Μιχαήλ Στρατουδάκης