Αμοργιανά Πένθη Νικολαος Σ.Νικητίδης

Ο εξ Αμοργού Δημοσιογράφος Νικόλαος  Σταματίου Νικητίδης (του Νικόλα του Μυλωνά από την Χώραν εγγονός) έφυγε από την ζωήν στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικίαν 77ετών. Είχε εργασθεί σε Αθηναϊκές εφημερίδες ως συντάκτης και ως υπεύθυνος ακολούθως  δε και με δικές του ολοσέλιδες στήλες, απ’ όπου καυτηρίαζε την πολιτικήν  πραγματικότητα αλλά και έδινε σκέψεις και προτάσεις για κοινωνικά θέματα που πρέπει να ασχοληθεί η κυβέρνηση. Είχε δε και ειρωνικές- ευθυμογραφικές αναφορές που προκαλούσαν αίσθηση.

Ήταν συγγραφέας αλλά και άριστος φωτογράφος.

Έχει συντάξει σπουδαίαν και μοναδικήν μελέτην για την βιοποικιλότητα της Αμοργού και έχει διασώσει την πλουσίαν και θαυμαστήν χλωρίδα του νησιού. Κυκλοφορεί σε ψηφιακήν μορφήν

Για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Δημάρχου Ε. Καραΐσκου «Ο Νίκος Νικητίδης είναι ένας σύγχρονος ερευνητής – μελετητής που αφήνει μια πολύτιμη παρακαταθήκη για την ιστορική και πολιτιστική συνέχεια της Αμοργού. Με τα κείμενα, τις φωτογραφίες και την ιστορική του έρευνα δημιουργεί ένα πλούσιο αρχειακό υλικό που πρέπει να αξιοποιηθεί ως γνώση στις επόμενες γενιές».

Ήταν  κάτοχος και έμπειρος της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και η εταιρεία Κόκκαλη τον είχε προσλάβει ως Διευθυντικόν στέλεχος.

Μέσα στον τεράστιον επαγγελματικόν του φόρτον εύρισκε την ευκαιρίαν για  την έκδοση της μηνιαίας τοπικής εφημερίδος «Το Κάστρο της Αμοργού», όπου οι καταχωρίσεις, οι ιστορικές έρευνες το πλούσιον φωτογραφικόν υλικόν ήταν εντυπωσιακά και άφησαν εποχήν. Η έκδοση αυτή έγινε από αγάπην προς την Αμοργόν.

Αγαπητέ φίλε Νίκο

Θα σε θυμώμαστε όχι μόνον από τα σπουδαία έργα σου αλλά και από τον απλούν και γελαστόν χαρακτήρα σου, το άδολον και πρόσχαρον όπως του αειμνήστου παππού σου, του αγαπητού Νικόλα του Μυλωνά!

Θα τον συναντήσεις  και θα ευτυχείτε.

Αιωνία η Μνήμη σου.

Μιχαήλ Στρατουδάκης