Περιοδικο “ΔΙΒΡΗ”

Ο φίλος Μιχάλης Στρατουδά­κης (σύζυγος της Νουσαίτισσας Θεώνης Ανδρ. Σγάρτσου), μαχητικός δημοσιο­γράφος από το όμορφο νησί της Αμοργού με σπάνια εντιμό­τητα και ειλικρίνεια, έγραψε και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο έκπλη­ξη.

Μέσα σε 310 σελίδες με πλήθος έγχρωμες φωτογρα­φίες, μας δίδει ένα βιβλίο που θα το χαρακτηρίζαμε κατάθεση ψυχής και έργο ζωής, αφιερωμένο στα «φραγκόσυκα» και προτρέπει προλο­γικά: «Πιάστε άφοβα τα φραγκόσυκα που “εν γκυλώνουν”»…

Λοιπόν πραγματικά όταν περιδιαβήκαμε τις σελίδες αυτού του βιβλίου όχι μόνο «εν μας γκύλωσαν» τα φραγκόσυκα του Μιχάλη Στρατουδάκη αλλά μας έθελξαν…

Απολαύσαμε όχι μόνο την Επιστημονι­κή θεώρηση της φραγκοσυκιάς με πλήρη ενημέρωση του αναγνώστη, αλλά περιγραφή των φραγκόσυκων (από πρώτο χέρι) στην Αμοργό, την πρακτική θεώρη­ση του φυτού και των καρπών του, τη χρησιμότητα, τις ιδιότητες του, την οικονομική θεώρηση, τις θερα­πευτικές ιδιότητες, την Φραγκοσυκιά στην λογοτεχνία και άλλα που είναι αδύνατο να περιγραφούν αν δεν διαβάσει κανείς το βιβλίο…

Ευχόμαστε δύναμη στον εκλεκτό «εξ αγχιστείας» συμπολίτη και σε άλλα τέτοια πονήματα, ακανθώδη και μη ακανθώδη…

Σωτήρης Σωτηρόπουλος

Ιατρός- Εκδότης – Συγγραφέας

Περιοδικόν «ΔΙΒΡΗ»