Αρχείο κατηγορίας Ειδήσεις

Τα άρθρα αυτής της κατηγορίας περιέχουν ειδήσεις και νέα.

Ονειρο Σκιας ο Ανθρωπος

Από πλευράς μυικής δυνάμεως ο άνθρωπος είναι κάτι το ανύπαρκτον. Μέσα στον περίγυρον του αλλά και στην φύση γενικώτερα είναι με μηδενικήν δύναμη. Και ο πλέον μικροοργανισμός, μύγες, ψείρες, ψύλλοι, κουνούπια τον καταπονούν και αυτός είναι  αδύναμος να τα νικήσει με τις δικές του δυνάμεις. Όσον για τα μεγαλύτερα δεν γεννάται λόγος. Είναι μηδαμινός μπροστά σ’ αυτά. Πως κατορθώνει όμως να επιβάλλεται και να τα πολεμά; Μόνον με την λογικήν. Η σκέψη την οποίαν έχει αυξημένη, του επιτρέπει να μηχανεύεται μέσα και να ανθίσταται στους λοιπούς ζωικούς εχθρούς, όχι πάντα με απόλυτην επιτυχίαν. Ανεκάλυψε τα όπλα, τα φάρμακα κατά των ζώων, τις πάσης μορφής επιστημονικές και πρακτικές παγίδες για να τα υποτάξει αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι απόλυτα. Πολλάκις ούτε στοιχειώδη.

Η μηδαμινότητα του ανθρώπου έναντι των λοιπών ζωικών οργανισμών γίνεται καταφανής με τα μικρόβια. Μπροστά σ’ αυτά ο άνθρωπος είναι ανύπαρκτος!!! Και να σημειώσομεν ότι οι μικροοργανισμοί είναι αόρατοι. Πρέπει να μεγεθυνθούν χιλιάδες φορές για να καταστούν κάπως ορατοί διά γυμνού οφθαλμού. Υπάρχουν μικρόβια που για να γίνουν ορατά και να φθάσουν π.χ. το μέγεθος «κεφαλής» καρφίτσας πρέπει να μεγεθυνθούν 50.000 φορές!!  Και αυτοί οι αόρατοι οργανισμοί φέρουν στον θάνατον τον  κυρίαρχον του εμβίου κόσμου, χωρίς όπλα και χωρίς ατομικές βόμβες!!

Την απεριόριστη δύναμη καταστροφής την ζούμεν μαρτυρικώς αυτήν την περίοδον με τον Κορωνοϊόν . Ένα αόρατον  μικρόβιον, εξαπλώθη με τόσην ταχύτητα επί της Γης  κάτι  το οποίον είναι αδύνατον να πράξει ο άνθρωπος με τα υπερταχύτατα μέσα που διαθέτει. Ο ιός αυτός απειλεί το ανθρώπινον γένος και ο παντοδύναμος άνθρωπος δεν γνωρίζει πως να τον αντιμετωπίσει!! Υποθέσεις κάνει και τρόπους προστασίας μηχανεύεται  όχι όμως και όπλον καταπολεμήσεως. Πέραν του κινδύνου της ανθρωπίνης ζωής ο ιός ταρακούνησε  την οικονομίαν όλων των κρατών της Γης!  Περιόρισε τα τουριστικά ρεύματα, απέκλεισε στις κινήσεις μεταξύ των Κρατών με όλα τα μέσα, και γενικώς έθεσε υπό τον έλεγχον του 6 δισεκατομμύρια Ανθρώπους !!! Είναι δυνατόν ο παντοδύναμος  άνθρωπος να προβεί σε ανάλογην επικυριαρχίαν επί της Γης;  Ούτε ως διανόηση!

Τα  τεραστίας εκτάσεως και υπερσύγχρονα όπλα που κατασκευάζει καθημερινώς και γι’  αυτά διαθέτουν τις περιουσίες τους οι Λαοί, ανεξαρτήτως αν πεινούν, δεν ωφελούν σε τίποτε. Μόνον για αφανισμούς μεταξύ τους και όχι των μικροβίων, τα οποία είναι η άμεση απειλή του.

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δημοσιογράφος – Συγγραφέας

Η φραγκοσυκια ασπιδα στις πυρκαγιες

Πολυάριθμα και ποικιλώνυμα είναι τα αγαθά που προσφέρει  το φυτό  φραγκοσυκιά στον άνθρωπο αλλά και στο περιβάλλον γενικότερα. Η καλλιέργειά του αποδίδει τα φραγκόσυκα, καρπός εδεσματικός, εύγευστος, δροσιστικός, υγιεινός . Πωλούνται σε καλές τιμές και οι καλλιεργητές έχουν αξιόλογα οφέλη. Εκτός αυτού υπάρχει και η δευτερογενής παραγωγή όπου από τα φραγκόσυκα παράγονται, γλυκά. μαρμελάδες, ποτά και έτσι  τα οικονομικά κέρδη για τους ασχολουμένους μ’ αυτά είναι μεγάλα. Τα φραγκόσυκα  βοηθούν προληπτικώς και κατασταλτικώς στην υγεία του ανθρώπου σε βαθμό απολύτως ικανοποιητικό. Επίσης το φυτό και οι καρποί του προσφέρουν θαυμάσια φαγητά.

Όμως έχει και σπουδαίες προστατευτικές δυνατότητες για το περιβάλλον. Είναι  φυτό  αντιδιαβρωτικό, αντιπυρικό και αντιπλημμυρικό, αλλά και αξιόλογον και αποτελεσματικό ανάχωμα στα  επικλινή εδάφη. Χωριά στην Ελλάδα που μετεφέρθηκαν λόγω υποχωρήσεως του πρανούς εδάφους θα είχε αποτραπεί αυτή η μεταφορά και γενικότερα ο κινδυνος αν είχε προβλεφθεί να φυτευτούν φραγκοσυκιές σ’ όλο το ύψος της πλαγιάς. Ως βραδύκαυστον που είναι αμύνεται σθεναρώς στις πυρκαγιές και δίδει την δυνατότητα στις πυροσβεστικές  δυνάμεις αν τυχόν καθυστερήσουν, να βρούν άθικτα τα πέριξ της φραγκοσυκιάς καιγόμενα, αλλά και  στους ιδιώτες να προστατευτούν αυτοί και οι περιουσίες τους. Στις πυρκαγιές επί αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων και στις έρπουσες πυρκαγιές η απόδοσή της είναι πλήρης ως λίαν δύσφλεκτης. Στις δασικές πυρκαγιές αντιδρά, αλλά λόγω της σφοδρότητος της φωτιάς η προσφορά της είναι μικροτέρα. Δεν παύει όμως να είναι αντιπυρικό φράγμα και να επιβραδύνει  τις πυρκαγιές στην εξάπλωσή τους.

Δυναμικό μέσο αντιπυρική προστασίας

Η φραγκοσυκιά είναι φυτόν, με περιεκτικότητα σε νερό 90%. Πρόκειται για φυτό το οποίον καίγεται δυσκόλως.  Είναι βραδύκαυστη. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων αποτελεί δυναμικό μέσον αντιπυρικής προστασίας. Πως θα χρησιμοποιηθεί το φυτό; Στο βιβλίο  «Τα φραγκόσυκα» (του Μιχαήλ Στρατουδάκη), προτείνεται αυτό το μέσον για ανάσχεση των πυρκαγιών. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ηλεία το 2007 και τα μέτρα που  λαμβανόταν τότε για προστασίαν της κατολισθήσεως των αδρανών υλικών,  είχαμε ρίξει το σύνθημα.  «Φυτέψτε φραγκοσυκιές αντί κορμοδέματα». Αυτό, για την ανάσχεση των χωμάτων τα οποία  κατρακυλούν ευκολότερο μετά την καύση των δασών. Για την ανάσχεση διολισθήσεως των φερτών υλικών που επεχειρήθηκαν  στο Μάτι με κορμοδέματα, ας  είχε εισηγηθεί κάποιος  (αν γνώριζε τις τεράστιες δυνατότητες του φυτού μεταξύ των οποίων και τις αντιδιαβρωτικές) να φυτευθούν καταλλήλως φραγκοσυκιές, έμπροσθεν των κορμοδεμάτων για να τις προστατεύσουν ώσπου να μεγαλώσουν.

Για την αποτελεσματική χρήση της στον τομέα της προστασίας από πυρκαγιές, προτείνομε  να φυτευτούν φραγκοσυκιές σταάκρα τωναντιπυρικών ζωνών, όταν αυτές διανοιγούν, κάτι που πρέπει να γίνει αμέσως. 

Την προστασίαν των δασικών πυρκαγιών με την βοήθεια της φραγκοσυκιάς την είχε προτείνει το 1968 σε διατριβή του ο Κώστας Κασσιός, (κάτι  που δεν γνώριζα όταν το πρότεινα στο βιβλίο  μου το 2007) μετέπειτα Καθηγητής Πολυτεχνείου.  Δυστυχώς δεν εφηρμόσθη  με συνέπεια  τον αφανισμό χιλιάδων στρεμμάτων δασών. Αντέδρασαν όσοι δεν γνώριζαν την φραγκοσυκιά και πρώτοι  απ’ όλους  οι συνάδελφοί του!!!

Δυστυχώς και σήμερα αδιαφορεί πλήρως το Υπουργείον Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και  υπεύθυνοι παράγοντες για την μεγάλη συμβολή της Φραγκοσυκιάς στην αποτροπή των πυρκαγιών δεν κινούνται καθόλου προστατευτικώς και τα δάση μας αφανίζονται!!

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Εφαγε 3.000 Φραγκόσυκα

Ο Χάροντας θα τον έχει διαγράψει από τους καταλόγους του. Οι Ιατροί τον γνωρίζουν μόνον ως συμπολίτην και ποτέ δεν τον έχουν εξετάσει για καμμίαν ασθένειαν. Ο Σακχαρώδης Διαβήτης κατατροπώθει καθώς και η Χοληστερίνη, το Ανοσοποιητικόν σύστημα είναι στην μεγίστην του ακμήν. Ο καρκίνος έξω από τα τείχη του σώματός του, η καρδιά του σε μεγίστην προφύλαξη. Δεκάδες ασθένειες προλαμβάνονται ή αν είχαν παρουσιασθεί σίγουρα εξαφανίστηκαν. Προστάτης υγιής, πεπτικόν σύστημα και νεφρά καθαρά!! Και όλα αυτά από το απίθανον, αδιανόητον, αλλά πραγματικόν γεγονός!!!

Το καλοκαίρι που πέρασε, ότε ήταν και η ωρίμανσην των καρπών, ο φίλος Κ. Φ. κατηνάλωσε συνολικώς περίπου τρεις χιλιάδες (3.000) τεμάχια φραγκόσυκα στους δύο και ήμισυ μήνες που διαρκεί η ύπαρξή τους στα φυτά. Είναι γνωστόν ότι η κατανάλωση πέραν ενός μικρού αριθμού ημερησίως προκαλεί δυσκοιλιότητα. Ο Κ.Φ. έτρωγε κάθε 2,5 ώρες περίπου δέκα (10) φραγκόσυκα! Μέσος όρος 40- 50 την ημέραν!

Πέραν από τα νωπά φραγκόσυκα, έπινε και χυμόν από αυτά, αφού πρώτα με χυμοποίηση αφαιρούσε τα σποράκια. Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση των φραγκόσυκων είναι ακίνδυνη, καθότι δεν περιέχουν καμμίαν τοξικότητα. Επομένως η ελευθέρα χρήση αυτών δεν έχει περιορισμούς, πέραν της δυσκοιλιότητας που προκαλούν, αντίδοτον της οποίας είναι η λήψη σε χυμόν.

Μεγάλη κατανάλωση γίνεται στις χώρες που τα γνωρίζουν και, απολαμβάνουν τα ευεργετήματά τους. Να ενημερώσομεν τους φίλους αναγνώστες ότι στο Μεξικόν την περίοδον της συλλογής, δεκάδες εργάτες ανεβαίνουν στα βουνά και παραμένουν εκεί περίπου έναν μήναν συλλέγοντες φραγκόσυκα. Τις πλείστες ημέρες τρώγουν καθημερινώς φραγκόσυκα και συντηρούνται με αυτά αλλά και με τα «φύλλα». Τίποτε άλλον!!!!

Στην Ελλάδα το ευεργετικόν και θαυματουργόν αυτό φυτόν είναι άγνωστον ή για κάποιους απροσπέλαστον και αποτρεπτικόν επειδή δεν τόλμησαν να το προσεγγίσουν. Τα οφέλη και οι προσφορές του σε μορφήν πακτωλού! Αλλά δυστυχώς άγνωστες και ανεκμετάλλευτες από τους Έλληνες! Μπορείτε να ωφεληθείτε από τα ευεργετήματα του φυτού, διαβάζοντας το μοναδικόν βιβλίον «Τα Φραγκόσυκα», από τον γράφοντα, τηλ. 6944 710937.

Εκεί θα βρείτε ευκαιρίες για πρόσθετα οικονομικά έσοδα, συνταγές θεραπευτικές και μαγειρικές, τρόπους να αποφευχθούν οι πυρκαγιές στις χορτολιβαδικές σας εκτάσεις, να έχετε πλουσίαν και φθηνήν κτηνοτροφήν και δεκάδες άλλα.

Παρά πολλοί ακολούθησαν τις οδγηγίες μας και ασχολήθηκαν με την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγήν. Επέτυχαν άριστα προϊόντα. Ποτά, μαρμελλάδες, γλυκά, αλλά «σκοντάφτουν» στον παράγοντα καταναλωτής!!

Το Υπουργείον Αγροτικής Αναπτύξεως αλλά και τα ΜΜΕ πρέπει να συμβάλλουν ώστε ο Έλληνας να εξοικειωθεί με τα φραγκόσυκα και να ωφεληθεί αυτός και η οικονομία. Είναι θλιβερόν για όλους μας, να γίνεται εισαγωγήν φραγκόσυκων για κατανάλωση το καλοκαίρι για όσους τα προτιμούν και να μη γίνεται άφθονη κατανάλωση από όλους τους Έλληνες, αλλά και εκμετάλλευση προϊόντων – παρασκευασμάτων από δικά μας φραγκόσυκα.

Σύσταση: Προσπαθήσετε το καλοκαίρι να τον …συναγωνισθείτε!!!

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Φραγκοσυκα για παντα

Ευρισκόμεθα προς το τέλος της καρποφορίας της φραγκοσυκιάς, αλλά η ύπαρξη καρπών θα διατηρηθεί περισσότερον από έναν μήναν εισέτι. Οι φρουταγορές πάντα θα έχουν να προσφέρουν σε όποιον τα ζητήσει. Και όλοι με μανίαν πρέπει να ζητούμεν το σπουδαίον αυτό φρούτον το οποίον δυστυχώς στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει σε περιορισμένην ζήτηση διότι το  κοινόν δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτε από τις  άφθονες και ευεργετικές  προσφορές  του.

Μερικές από αυτές είναι.

Οικονομικά οφέλη

Όσοι ασχολούνται με την καλλιέργειαν της φραγκοσυκιάς σίγουρα έχουν μεγάλα οφέλη από την διάθεση των καρπών. Η διάθεση γίνεται από τα καταστήματα που τα διαθέτουν. Επίσης γίνεται διάθεση καρπών και σε όσους ενδιαφέρονται για την δευτερογενή παραγωγήν, μαρμελάδες, γλυκά, ποτά και λοιπά θαυμάσια προϊόντα. Ο τομέας αυτός είναι ιδιαιτέρως αποδοτικός.

Υγεία

Στον ανθρώπινον οργανισμόν παρέχει πλήθος προληπτικών και θεραπευτικών προσφορών. Θεραπεύει τον Σακχαρώδη Διαβήτην τύπου ΙΙ, την Χοληστερίνην και ενισχύει το Ανοσοποιητικόν Σύστημα του οργανισμού.  Προλαμβάνει καρκίνον, καρδιακά νοσήματα, συμβάλλει στην καλήν πέψιν των τροφών, θεραπεύει τις φλεγμονές και πλήθος άλλων. Πρόκειται για σημαντικότατες προσφορές οι οποίες έχουν αποδειχθεί  εμπράκτως.

Μαγειρική

Γιατί δεν χρειάζεται καθόλου κόπο και έξοδα στην καλλιέργεια, ώστε να δώσει τους νόστιμους καρπούς της.

Στην κουζίνα η προσφορά της φραγκοσυκιάς είναι μεγάλη, γιατί παράγονται εδεσματικά φαγητά, γλυκά, ποτά, σαλάτες, σάλτες, τα οποία συμβάλλουν στην καλήν υγείαν του ατόμου που τα καταναλίσκει. Έχει γευστικά φαγητά και θεραπευτικά ή προληπτικά όπλα κατά των ασθενειών.

Φροντίσετε να έχετε πάντα στο σπίτι φραγκόσυκα όσον υπάρχουν και φραγκοσυκιές όλον τον χρόνον για γεύματα.

Συνταγές θεραπευτικές και μαγειρικής θα βρήτε στο μοναδικόν βιβλίον που κυκλοφορεί στην Ελλάδα «Τα Φραγκόσυκα» του Μιχαήλ Στρατουδάκη, πληροφορίες στο τηλ. 6944710937.

Αγαπήσετε με πάθος τα φραγκόσυκα και χρησιμοποιείτε αυτά καθημερινώς. Η υγεία σας θα αλλάξει αμέσως.