ΝΥΦΟΒΙΑ

Nifovia


Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Μιχαήλ Στρατουδάκη

Νυφοβία
 (Το γράμμα Νυ και η αναγκειότητά του εισ την Ελληνικήν Γραφήν)

 Πρόλογος

Η Ελληνική Γλώσσα βάλλεται από παντού, τόσον από εξωτερικούς παράγοντες όσον και από εντοπίους. Η επικρατούσα κατάσταση είναι θλιβερή  αλλά και άκρως επικίνδυνη. Επιβάλλεται η υποστήριξη των Πολιτιστικών και Πνευματικών αξιών μας και η Γλώσσα μας  να διατηρηθεί αλώβητη και να διδάσκεται η νεολαία μας την σωστήν γραφήν και προφοράν αυτής, όπως   τουτ’ αυτό πράττουν άλλες χώρες για την ΔΙΚΗ μας Γλώσσαν!

Το βιβλίο «Νυφοβία»  αυτόν αποκλειστικώς τον σκοπόν επιδιώκει. Και  απευθύνεται τόσον στην νεολαίαν όσον και στους λάτρεις της  Γλώσσης που κατά τεκμήριον είμεθα όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγέλματος. Είναι απαραίτητον για όλους μας, εφ’ όσον αγαπάμεν την Γλώσσν μας και θέλομεν την ακεραιότητά της και την συνέχισην της κυριαρχίας της επί της Γης.

Διατίθεται από τον συγγραφέα στην τιμήν των πέντε (5) Ευρώ πλέον εξόδων μεταφοράς.

Πληροφορίες στα τηλ. 6944710937. 2610 521732 ,  521129 και 332096.


Σύντομον περιεχόμενον

Η Ελληνική Γλώσσα βάλλεται από παντού, τόσον από εξωτερικούς παράγοντες όσον και από εντοπίους. Η επικρατούσα κατάσταση είναι θλιβερή  αλλά και άκρως επικίνδυνη. Επιβάλλεται η υποστήριξη των Πολιτιστικών και Πνευματικών αξιών μας και η Γλώσσα μας  να διατηρηθεί αλώβητη και να διδάσκεται η νεολαία μας την σωστήν γραφήν και προφοράν αυτής, όπως   τουτ’ αυτό πράττουν άλλες χώρες για την ΔΙΚΗ μας Γλώσσαν!
Το βιβλίο «Νυφοβία»  αυτόν αποκλειστικώς τον σκοπόν επιδιώκει. Και  απευθύνεται τόσον στην νεολαίαν όσον και στους λάτρεις της  Γλώσσης που κατά τεκμήριον είμεθα όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγέλματος. Είναι απαραίτητον για όλους μας, εφ’ όσον αγαπάμεν την Γλώσσαν μας και θέλομεν την